Informationsside for lokalområdet Tybjerg & Omegn
Visninger
Fra Tybjerg
Skift til: Navigation, Søgning

Nyheder: Sognebladet april 2014

  • Tybjerghus: Caféen er åben alle fredage kl. 17—?. Se opslag for dagens ret og evt. arrangementer.
    Tilmeld dig maillisten tybjerghus@gmail.com og få direkte besked om tilbud.
    Plus se opslag i butik/café. Besøg også www.tybjerghus.dk
    Vi er også på Facebook:

Se aktiviteter i Sognebladet april 2014.


Webmaster:

I samarbejde med sognebladet bringes her et uddrag af artikler og annoncerede begivenheder i vores nærområde.

Lokalrådet afholde generalforsamling den 9. april 2014 i Tybjerg Forsamlingshus

Generalforsamling

§ 9 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

a. Valg af stemmetællere

b. Valg af dirigent

c. Formandens beretning

d. Kassererens beretning

e. Indkomne forslag

f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet

g. Valg af revisor

h. Eventuelt

§ 10 Forslag til generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før generalforsamlingen.

   Menu
   Nærmiljøet
   Hjælp
Personlige værktøjer