Velkommen til Tybjerg & Omegns hjemmeside

Så er Sankt Hans vel overstået. Der var flere steder i vores område hvor man kunne se midsommeren blev fejret. Læs mere her om Sankt Hans her:

Et af de steder Sankt Hans blev fejret var i Tybjerg. Støtte foreningen til Tybjerg Forsamlingshus havde lavet en dejlig middag med grill og gode salater, kaffe og kage. Et flot arbejde, som godt 80 spisende kunne nyde. Derefter var der flot Bål i Parken på Tybjerggård, Hvor historiker Rasmus Nielsen holdte en fin bål tale, hvor selvfølge det nylige overståede valg og 100 års dagen for  kvindernes stemmeret blev omtalt.

            

            

______________________________________________________________________________________

Tjek vores kalenderliste ude til højre. Kalenderlisten kan bestilles på en pdf-fil på sb.redaktion@gmail.com her er det også muligt at bestille Sognebladet/Kontsktbladet på en pdf-fil.

Bemærk under Lokalområdet er der nu muligt at se bus afgange i vores område og det nye Landflex. 

______________________________________________________________________________________

                     

                 Sangerinde og sangskriver
        ANNE DORTE MICHELSEN + musikere
                       til Tybjerg Kirke
      tirsdag den 15. september kl. 19.30.

Der er stadig billetter til  Anne Dorte Michelsen koncerten. Prisen er kr. 150,00. Henvendelse til  Kirsten Larsen tlf. 5464 0387 eller bagersvenn@larsen.mail.dk 
 

___________________________________________________________________________________

 

Billederne er fra Alle Foreningers Dag. 

_____________________________________________________________________________________

 FIBERNET I MIT OMRÅDE?

 

Næstved Kommune har fået andel i en pulje, der er afsat til forbedring af internet- og mobildækning i landdistrikterne. Kommunen har umiddelbart tænkt at fokusere på at yde støtte til etablering af fibernet i yderområderne. Den endelige model er ikke fastlagt, men vi er blevet opfordret til at komme med forslag til konkrete projekter i Lokalrådets område.

Lokalråd Tybjerg og Omegn opfordrer derfor til, at man i de områder, hvor der ikke i dag er tilkoblingsmulighed til fibernet prøver at samle tilslutning fra så mange husstande som muligt. Lokalrådet vil så i samarbejde med jer, Kommunen og SEAS-NVE eller anden udbyder søge at afdække muligheden for etablering af netværk og for kommunalt lån eller tilskud.

For 3 af de relevante områder er det lykkedes at træffe aftale om en foreløbig koor­dinator – kontakt dem, hvis I vil deltage i arbejdet, har gode ideer eller vil være helt sikre på ikke at blive glemt.

Hjelmsøelille og omegn – Claus Sieben Hansen, hjelmsoegaard@hotmail.com

Aversi by og omegn – Anders Madsen, sorvinmadsen@mail.dk

Spragelse og Broksøvej – Cathrine Rigels Gudbergsen, crg@broksoe.com

Bor du uden for disse områder så kontakt gerne Lokalråd Tybjerg og Omegn direkte ( se under lokalrådet) med henblik på at få afklaret mulighederne, hvor du bor.

     


                    

       

 


                       Siden er sidst opdateret den 29. Juni 2015.

Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info